Điều khoản sử dụng dịch vụ truyền hình cáp sông thu

ĐIỀU 1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU

–  Bên B xuất hóa đơn cho Bên A và Bên A thanh toán ngay cho Bên B. chi phí hòa mạng và chi phí thiết bị vật tư sau khi ký biên bản nghiệm thu lắp đặt dịch vụ.

–  Bên A sẽ thanh toán tiền thuê bao theo hoá đơn do Bên B phát hành hàng tháng.

–  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty truyền hình cáp sông thu.

–  Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN

2.1. Bên A : Khách hàng

     –  Sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp theo đúng quy định của Bên B. Đài Truyền hình Việt Nam. Tuân thủ các quy định của pháp luật và những vấn đề có liên quan. Không được lấy các thông tin từ hệ thống Truyền hình cáp để kinh doanh. in sao, phát hành hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào.

– Thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền thuê bao theo hoá đơn phát hành hàng tháng. Nếu sau 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được thông báo từ Bên B mà Bên A chưa thanh toán. Bên B có quyền ngừng cung cấp tín hiệu. Nếu quá 30 (ba mươi) ngày thì Bên B có quyền đơn phương huỷ bỏ Hợp đồng. Nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu thanh toán và có thể đưa ra giải quyết trước pháp luật.

Việc khôi phục tín hiệu Truyền hình cáp nếu khách hàng yêu cầu sẽ thực hiện như lắp đặt mới.

– Khi cần thay đổi tên, địa chỉ thu thuê bao, chuyển địa điểm, thay đổi, bổ sung gói kênh. ngừng, tạm ngừng, chuyển đổi mục đích sử dụng từ hộ gia đình sang kinh doanh khách sạn. Nhà nghỉ hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác theo đúng quy định của Bên B. Bên A phải có yêu cầu bằng văn bản và trực tiếp đến công ty. Bộ Phận Dịch vụ khách hàng của Chi nhánh giải quyết.  – Khi có sự cố về hệ thống (tín hiệu xấu, mất tín hiệu,…….). Bên A phải thông báo ngay về Trung tâm dịch vụ và thông tin khách hàng Công ty Cô Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu

– Không tự ý lắp đặt thêm tivi vào hệ thống, thông báo ngay cho Bên B khi có nhu cầu tăng số tivi sử dụng lên. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B kiểm tra. bảo trì sửa chữa mạng và thu thuê bao.

2.2. Bên B:  Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu Đà Nẵng.

– Chịu trách nhiệm cung cấp tín hiệu truyền hình cáp cho Bên A. chậm nhất trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí cho Bên A trong vòng 06 tháng kể từ ngày bàn giao đối với những vật tư. thiết bị do Bên B lắp đặt, Bên B chỉ chịu trách nhiệm bảo hành các loại vật tư. thiết bị do lỗi của nhà sản xuất. Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành. bảo dưỡng các thiết bị mà Bên A tự lắp đặt.

– Được quyền kiểm tra việc sử dụng dịch vụ  liên quan đến quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp phát hiện Bên A sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp của Bên B. vào các hoạt động có mục đích gây rối, phá hoại an ninh Quốc gia. kinh doanh bất hợp pháp hoặc vi phạm  một trong các cam kết của Hợp đồng.  thì Bên B được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng đã ký. đồng thời có thể đề nghị truy tố trước pháp luật.

– Được quyền gửi các thông tin về dịch vụ và chăm sóc khách hàng cho Bên B dưới hình thức thư điện tử hoặc tin nhắn SMS.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu mọi chi phí về thiệt hại do mình gây ra. Trong quá trình thực hiện nếu có tranh chấp, hai bên sẽ chủ động thương lượng. Khi không thương lượng được sẽ đưa ra  cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

– Bên B có thể thay đổi các chương trình trong trường hợp Chương trình có phương hại đến an ninh, chính trị Quốc gia.

– Những trường hợp sau đây được coi là bất khả kháng (không thuộc lỗi Bên B):

+ Quyết định thay đổi kênh chương trình vì có phương hại đến an ninh. chính trị từ cấp có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam

+ Mất điện lưới cung cấp cho các thiết bị đặt tại các khu vực có liên quan

+ Đường truyền tín hiệu truyền hình cáp sông thu bị sự cố, hoặc thiên tai, chiến tranh…

– Hợp đồng này có thể được thay đổi, bổ sung. thanh lý theo sự thoả thuận giữa hai bên hoặc theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không có nhu cầu sử dụng. Trong trường hợp này Bên A phải đến bộ phận Dịch vụ Khách hàng của để làm thủ tục. Việc chấm dứt hợp đồng có giá trị từ thời điểm hai bên ký vào biên bản chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị kể từ ngày ký.

Email: [email protected]

Facebook: truyền hình cáp sông thu đà nẵng

G+: Truyền hình cáp sông thu