Lịch phát sóng kênh AXN ngày 01/03/2016 trên truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng giới thiệu Lịch phát sóng kênh axn ngày 01/03/2016   như sau:

06:00 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

06:25 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

06:50 THE VOICE (SEASON 8)

07:40 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 5)

08:30 ALIAS (SEASON 2)

09:20 BLACKLIST, THE (SEASON 2)

10:10 WAKE UP CALL

11:05 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 5)

11:55 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

12:25 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

12:55 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

13:25 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

13:55 BLACKLIST, THE (SEASON 2)

14:45 ALIAS (SEASON 2)

15:35 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

16:05 TOTALLY INSANE GUINNESS WORLD RECORDS (SEASON 2)

16:35 THE VOICE (SEASON 8)

17:30 WAKE UP CALL

18:20 QUANTICO (SEASON 1)

19:15 QUANTICO (SEASON 1)

20:10 THE VOICE (SEASON 10)

22:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)

22:55 SUPERNATURAL (SEASON 11)

23:50 HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

 Chương trình khuyến mãi lắp đặt truyền hình cáp sông thu đà nẵng:

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Tham khảo và đăng ký >>> Truyền hình cáp sông thu .

Tham khảo và đăng ký >>> Internet Sông Thu.

HOTLINE 0905 989 653