Lịch phát sóng kênh Starmovies ngày 01/03/2016 trên truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng giới thiệu Lịch phát sóng kênh starmovies ngày 01/03/2016   như sau:

01:45 HOT SHOTS!

03:10 HOT SHOTS! PART DEUX

04:40 MAKE YOUR MOVE

06:30 GOOD DAY TO DIE HARD, A

08:10 REASONABLE DOUBT

09:40 DIRTY WORK

11:00 28 WEEKS LATER

12:40 WOLVERINE, THE

14:50 PRINCE OF PERSIA : THE SANDS OF TIME

16:45 STARVING GAMES, THE

18:05 SIGNS

20:00 DOM HEMINGWAY

21:40 BIG DADDY

23:15 STARVING GAMES, THE

( Lịch phát sóng có thể thay đổi so với dự kiến)

 Chương trình khuyến mãi lắp đặt truyền hình cáp sông thu đà nẵng:

Truyền hình cáp sông thu đà nẵng

Tham khảo và đăng ký >>> Truyền hình cáp sông thu .

Tham khảo và đăng ký >>> Internet Sông Thu.

HOTLINE 0905 989 653