Câu hỏi về mật khẩu trong cuộc thi Chung kết Olympia khiến nhiều người giật mình