đây là cách xử lý chỉ trong một nốt nhạc! Hạnh Koy