và tính năng này cũng cực có ích trong những cuộc nói chuyện của nhóm đông người.Với tính năng này