việc kiểm tra thông tin bức ảnh có thể giúp bạn biết được bức ảnh được chụp ở đâu